Dezvoltare Personală

Dezvoltarea personală – Ce este dezvoltarea personală?

Multe idei stau la baza conceptului de dezvoltare personală, una dintre cele mai importante  fiind procesul de auto-actualizare al lui Abraham Maslow. Maslow descria auto-actualizarea drept o nevoie înnăscută de a fi competent și autonom și existența unui potențial nelimitat în fiecare individ. Din perspectiva lui Maslow, calea către auto-actualizare implică a fi în contact cu propriile emoții și a îți trăi viața pe deplin.

Pornind de la această bază, dezvoltarea personală este cunoscută astăzi din perspectiva unui proces prin care un individ se poate descoperi pe sine, își poate exploata potențialul și poate evolua, cu scopul de a atinge un nivel al existenței satisfăcător și productiv. 

Un proces terapeutic individual pornește de a o deznădejde personală, o neîmplinire profesională sau, pur și simplu, de la o nevoie de identificare a resurselor și mecanismelor de funcționare sănătoasă. În procesul de dezvoltare personală sau terapie individuală își pot găsi răspunsuri și diverse problematici de natură psiho-somatică, dependențe, fobii, anxietate și depresie.

Dezvoltare Personală

Cui se adresează procesul de dezvoltare personală?

Dezvoltarea personală se adresează persoanelor care întâmpină probleme relaţionale și de cuplu, au o capacitate scăzută de exprimare emoţională sau o stimă de sine scazută. Totodată, dezvoltarea personală poate fi benefică și persoanelor care au atins succesul profesional sau personal, dar care doresc să îmbunătăţească şi alte aspecte ale vieţii sau să își găsească echilibrul.

Concret, un proces de dezvoltare personală constă în dezvoltarea capacităților și potențialului personal, ajută la facilitarea construirii unei cariere și la creșterea calității vieții per total, cu accent pe îndeplinirea aspirațiilor și idealurilor.

Printre altele, dezvoltarea personală poate avea următoarele beneficii: îmbunătățirea autocunoașterii, îmbunătățirea abilităților sau deprinderea unor abilități noi, dezvoltarea punctelor forte și a talentelor, identificarea potențialului, descoperirea identității spirituale, îmbunătățirea relațiilor, a stării de sănătate, a statutului financiar și/sau social.

Un plan de dezvoltare personală are mai multe etape:

  1. Dezvoltarea propriei viziuni este o parte crucială a procesului de dezvoltare personală. Clientul trebuie să își formuleaze o idee clară despre unde își dorește să ajungă într-un anume interval de timp și de ce (obiectivul).
  2. Plănuirea ajută clientul să își facă o strategie realistă despre cum își poate îndeplini obiectivul.
  3. Procesul de dezvoltare propriu zisă implică activități specifice problematicii care se dorește a fi rezolvată. Printre strategiile utilizate, vom enumera: autocunoașterea, gestionarea eficientă a emoţiilor, strategii de autocontrol, de armonizare a relațiilor și de dezvoltare a abilităților de comunicare; esențială, în această etapă, este și identificarea triggerilor și a pattern-urilor de comportament nesănătoase.
  4. Măsurarea propriului succes, cu scopul de a observa dacă strategia dă rezultatele scontate și unde mai este nevoie de îmbunătățiri.
  5. Încheierea terapiei. Finalitatea unui proces terapeutic de succes este vindecarea, abilitatea de a se ierta pe sine și pe ceilalți și evoluția.

Dezvoltare Personală

Obiectivele procesului de dezvoltare personală

Terapeutul este cel care asistă clientul în procesul său de conștientizare, promovând în permanență auto-împuternicirea, deculpabilizarea și, în cele din urmă, autonomia. Obiectivul central al procesului de dezvoltare personală este, nu numai nevoia de a ajunge la o cunoaștere de sine profundă, ci de a se înarma cu strategii care să vină în întâmpinarea oricăror probleme viitoare.

În urma participării la activitățile de dezvoltare personală, o persoană își poate îmbunătăți viața, în primul rând prin identificarea resurselor personale, dar și printr-o evoluție comportamentală: gestionarea emoțiilor negative, autocontrol, armonizarea relaţiilor și dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

Dezvoltarea personală oferă totodată spațiul și oportunitatea de a accesa evenimente trecute, traumatice, gestionate necorespunzător, cu scopul de a identifica triggerii și pattern-urile de comportament nesănătoase.

Nu există o strategie prestabilită a unui proces terapeutic și nici o rețetă de succes. Dezvoltarea personală implică disponibilitate și  angajament, întrucât poate fi un proces de lungă durată. Este, totodată, o alegere conştientă de îmbunătățire a vieţii, de transformare și de creștere individuală.

Contactați-ne: