Logopedie

Logopedie – Ce este logopedia?

Procesul de logopedie reprezintă terapia prin vorbire care pune accent pe îmbunătățirea vorbirii copilului, a abilităților de a înțelege și de a exprima limbajul, inclusiv limbajul non-verbal. Logopedia este specialitatea terapeutico-medicală care tratează tulburările de limbaj.

În traducere liberă ne vom referi la logopedie în termeni de educare a vorbirii (din gr. λόγος / lógos = a vorbi, iar παιδεύειν / paideuein = a educa). În practica sa, logopedul ajută la îmbunătățirea dificultăților de limbaj, cu efect direct asupra performanțelor școlare, sociale și încrederii în sine, precum și asupra dezvoltării și structurării personalității copilului.

Există anumite afecțiuni, printre care paralizia cerebrală, autismul, întârzierile în dezvoltare sau pierderea auzului ce pot provoca dificultăți în dezvoltarea vorbirii și limbajului. Este posibil ca unii copii să nu înțeleagă limbajul, pe când alții să îl înțeleagă dar să nu poată comunica în mod eficient din cauza tulburărilor de vorbire. În plus, uneori, copiii se pot confrunta și cu provocări în limbajul nonverbal ( gesturile mâinilor și expresiile faciale).

Tiparele greșite de vorbire pot avea repercusiuni pe termen lung, așadar cu cât se acționează mai devreme, cu atât succesul terapeutic este mai ușor de atins.

Logopedie - Hope and Help

Care este rolul logopedului?

Logopedul se ocupă cu diagnosticarea și reabilitarea elementelor de comunicare care prezintă dificultăți. El creează și aplică un plan terapeutic personalizat, în funcție de obiectivele stabilite, monitorizează progresul pe întreg parcursul ședințelor de logopedie și oferă suport și îndrumare familiei, cu privire la modalitățile prin care problema poate fi gestionată acasă.

Cadrul terapeutic este unul prietenos și accesibil pentru copil, întrucât lucrul efectiv se desfășoare aproape exclusiv sub formă de joc. Materialele utilizate sunt imagini, cărți, obiecte sau jucării, toate cu scopul de a stimula vorbirea. Ca și metode, logopedul se folosește de exerciții de repetare, de introducere și emitere de sunete, dar și de terapia oral motorie, adică exercițiul mușchilor și părților faciale ce compun aparatul fono-articulator (mandibula, mușchii obrajilor, limba, palatul, faringele, laringele și cavitatea nazală).

Sesiunile de logopedie sunt dezirabile și chiar necesare în situațiile în care copilul se confruntă cu dificultăți de limbaj precum:

 • Vorbirea peltică (dislalia)
 • Incapacitatea de a pronunța cuvinte (alalia)
 • Vorbirea pe nas (rinolalia)
 • Bâlbâiala (balbism)
 • Vorbirea precipitată cu debit mare de cuvinte sau într-un ritm prea lent (tahilalia sau bradilalia)
 • Lipsa de sonoritate a glasului (afonia)
 • Răgușeala vocală (disfonia)
 • Întârzierea în apariția și dezvoltarea limbajului
 • Tulburările limbajului scris și citit, cum sunt dificultățile de scriere corectă (disgrafii), de citire corectă (dislexii) și de calcul (discalculii).

Logopedie - Hope and Help

Evaluarea logopedică este necesară în situațiile în care părintele observă semne precum:
 • pronunțarea incorectă sau omiterea unor sunete în limbajul curent (ex. sarpe în loc de șarpe/ ten în loc de tren, etc);
 • manifestarea întârzierilor în dezvoltarea vorbirii;
 • repetarea sau prelungirea excesivă a unor sunete, silabe sau cuvinte;
 • ritm al vorbirii prea rapid sau prea lent, fapt care duce la înțelegerea eronată sau neînțelegerea mesajului;
 • absența unui vocabular bogat;
 • dificultăți în învățarea scris-cititului.

Cel mai frecvent se recomandă 2 sesiuni de terapie pe săptămână, însă, dacă în urma evaluării nu s-au constatat probleme deosebite, se poate merge și pe strategia unei singure întâlniri săptămânale. În oricare din cele două situații, pentru fixarea achizițiilor din cabinet, este de preferat să se continue exersarea acasă.

Rolul familiei în procesul de recuperare

În cadrul centrului nostru punem accent și încurajăm implicarea dumneavoastră ca părinte / părinți și vă aducem la cunoștință că aceasta este esențială pentru progresul copilului în procesul de logopedie.

Pentru a asigura progresul continuu și internalizarea noilor aptitudini dobândite, părinții trebuie să continue activitățile de stimulare a limbajului la domiciliu, în funcție de exercițiile și recomandările terapeutului de logopedie.

În programul de terapie, părinții sunt o parte extrem de importantă și determină dacă procesul de logopedie este un succes. Copiii ai căror părinți au fost implicați pe parcursul terapiei au avut cele mai rapide și îndelungate rezultate.

Procesul de depășire a unei tulburări de vorbire și de limbaj poate dura mult timp și necesită efort. Este foarte important ca toți membrii familiei să fie răbdători și înțelegători cu copilul.

Contactează-ne: