Terapie ABA - Centrul de Psihoterapie și Psihopedagogie Specială - Hope and Help

Terapie ABA – Ce este terapia ABA și cui se adresează?

Cea mai eficientă tehnică folosită în tratamentul de recuperare al copiilor diagnosticați cu autism este Analiza Aplicatã a Comportamentului (Applied Behavioral Analysis) sau Terapie ABA. Această metodă reprezintă un program de învățare și deprindere intensiv și sistematic, care își propune să modeleze comportamentele stereotipe și repetitive ale copilului, precum și integrarea socială deplină a acestuia.

Primul pas în terapia individuală îl reprezintă evaluarea, în urma căreia se întocmește un plan de intervenție personalizat. Terapia are întotdeauna obiective clar formulate, împărțite în sarcini mici, astfel încât evoluția să poată fi măsurată permanent. Pe tot parcursul procesului, întărirea comportamentului se face cu recompense; de altfel, întregul sistem funcționează pe baza întăritorilor materiali sau sociali.

Programul are un ritm alert și strict, iar copilul trebuie stimulat pe tot parcursul zilei. De-a lungul timpului metoda a fost aspru criticată și asemănată cu un program de dresaj, însă strictețea este necesară tocmai pentru că în lucrul cu copiii diagnosticați cu autism este nevoie de multă predictibilitate și rutină.

Terapie ABA - Centrul de Psihoterapie și Psihopedagogie Specială - Hope and Help

Descrierea principiilor metodei terapeutice ABA

Principiile de bază ale ABA stau în observarea comportamentului și recompensarea pozitivă și promptă. Comportamentul este întărit cu recompense atunci când sarcina este îndeplinită corespunzător, iar comportamentele nedorite, sau cele care interferează cu învățarea abilităților, sunt observate cu atenție. Scopul este determinarea factorului declanșator pentru comportamentul respectiv și ce anume îl întărește.

Pentru a înțelege mai bine relația dintre comportamente și mediul înconjurător, este necesar să cunoaștem principiile condiționării operante, care au la bază 3 componente:

ANTECEDENT – situația în care a apărut comportamentul respectiv (să putem răspunde la: unde?, cu cine?, ce făcea? cum s-a încheiat activitatea?)

COMPORTAMENT – acțiunea întreprinsă ca reacție la antecedent;

CONSECINȚĂ – ce s-a întâmplat imediat după apariția comportamentului problematic.

Prin intermediul terapiei comportamentale se urmărește, pe cât posibil, recuperarea și atingerea autonomiei. Pentru a îndeplini scopul demersului terapeutic, procesul are în vedere introducerea sau stoparea anumitor comportamente, precum:

 • reducerea comportamentelor nedorite (ex: agresivitate, autoagresivitate, stereotipii, autostimulări).
 • creșterea comportamentelor dezirabile (ex: comunicare) și menținerea acestor comportamente (ex: învățarea autocontrolului);
 • integrarea noilor abilități dobândite;
 • generalizarea sau transferul comportamentelor învățate;
 • restrângerea factorilor de mediu care acționează asupra copilului când învață.

Terapie ABA - Centrul de Psihoterapie și Psihopedagogie Specială - Hope and Help

Avantajele Terapiei ABA

Chiar și atunci când progresul poate părea anevoios, urmările oricărui proces terapeutic de succes vor determina un nivel de evoluție notabil. Iată câteva avantaje ale terapiei ABA:

 • autoservirea;
 • independenţa parțială sau totată;
 • îmbunătăţirea semnificativă a IQ-ului, a performanţelor academice şi competenţelor lingvistice;
 • creşterea numărului de achiziţii din punct de vedere cognitiv şi comportamental;
 • asimilarea diverselor cunoştinţe (mai ales a celor utile şi funcţionale);
 • menţinerea unei igiene adecvate;
 • îmbrăcatul şi dezbrăcatul corespunzător;
 • acumularea de informaţii de natură socială;
 • generalizarea achiziţiilor în orice mediu şi în orice situaţie;
 • consolidarea abilităţilor de limbaj;
 • diminuarea comportamentelor nedorite;
 • ameliorarea problemelor de motricitate fină şi grosieră;
 • recunoaşterea şi numirea obiectelor din jur, a persoanelor, acţiunilor, locaţiilor, emoţiilor etc;
 • povestirea propriilor experienţe;
 • sortarea diverselor obiecte și cunoașterea diferitelor tipuri de categorii.

Scopul final al terapiei este ca orice copil să poată fi capabil să perceapă mediu înconjurător cât mai coerent, să poată relaționa și comunica eficient și să își poată exprima verbal nevoile și dorințele.

Terapie ABA - Centrul de Psihoterapie și Psihopedagogie Specială - Hope and Help

Rolul familiei în procesul de recuperare

Pentru ca terapia să aibă rezultatele scontate, este esențial să fie începută cât mai de timpuriu. Părinții sau aparținătorii sunt primii care vor observa comportamentale problematice ale copilului și care vor semnala unui terapeut nevoile nou apărute.

Tocmai din acest motiv, noi, aici la Centrul de Psihoterapie și Psihopedagogie Speciala Hope and Help, punem mare accent pe implicarea familiei în procesul de recuperare, întrucât familia este cea care continuă, dincolo de ușa cabinetului, eforturile imense depuse de către copil.

Avem o echipă multidisciplinară, care vine în sprijinul părinților pe întreg parcursul terapiei. Așadar, pe lângă terapia comportamentală și programe personalizate, în funcție de evaluare și diagnostic, vă stăm la dispoziție cu terapie logopedică, psihoterapie și grupuri de suport.

Suntem pregătiți să facem față oricăror provocări și să vă asistăm în această etapă pe care o traversați.

 

Contactați-ne: